محصولات فراویز

چسبندگی


تمامی گیره های فراویز با استفاد از مرغوب ترین فوم چسب دار استفاده میشود، همچنین بیشترین سطح مقطع ممکن برای بهتر چسبیدن گیره در نظر گرفته شده است.

 

بسته بندی

 

تولید انبوه

ظرفیت تولید بالا در کمترین زمان ممکن

تنوع

محصولات فراویز از تنوع بالایی برخوردار است، یکی از اهداف اصلی ما متنوع بودن محصولات است.